Kitap/Dergi AramaBasım Yılı :    Dili :

Kitap Adı ↑↓ Görevi Basım Yeri ↑↓ Basım Tarihi ↑↓ ISBN NO ↑↓
21 Hedefte Türkiye Sağlıkta Gelecek Editörler Ankara 2007 978-975-590-227-2
21 Hedefte Türkiye Sağlıkta Gelecek Yazarlar Ankara 2007 978-975-590-227-2
Akılcı İlaç Kullanımı Konusunda Halk Eğitimi Tercüme Editörleri Ankara 2004 975-590-087-X
Avrupa'da Sağlıkta İnsan Kaynakları Çeviri Editörleri Ankara 2011 978-975-590-395-8
Birinci Basamağa Yönelik Tanı ve Tedavi Rehberleri 2003 Yayın Kurulu Ankara 2003 975-590-078-0
Birinci Basamağa Yönelik Zehirlenmeler Tanı ve Tedavi Rehberleri 2007 Yayın Kurulu Ankara 2007 978-975-590-228-9
Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinde Hasta Memnuniyeti 2011 Yazarlar Ankara 2011 978-975-590-389-7
Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinde Hasta Memnuniyeti Araştırma Raporu Yazarlar Ankara 2010 978-975-590-334-7
Birinci Basamakta Akılcı Reçete Yazımı Yazarlar Ankara 2011 978-975-590-400-9
Efficiency Measurement and Evaluation in Turkish Hospitals Yazarlar Ankara 2011 978-975-590-390-3
Eğiticilere Yönelik Reçete Yazma Rehberi Editör Ankara 2004 975-590-094-2
Farmasötik Sektöründe Kamu ve Özel Sektörün Rolü Yayın Kurulu Ankara 2003 975-590-089-6
Gelişmekte Olan Ülkelerde Halk Sağlığı Konularını Patent Mevzuatı ile Bütünleştirme Çeviri Metni Gözden Geçirenler Ankara 2004 929-162-012-2
Halk Sağlığı Sürveyansı Araç Kiti Editörler Ankara 2009 978-975-590-281-4
Hekimlerin Akılcı İlaç Kullanımına Bakışı Yazarlar Ankara 2011 978-975-590-396-5
Hekimlerin Akılcı Reçeteleme Yaklaşımı Yazarlar Ankara 2011 978-975-590-398-9
İlaç Bağışlarına İlişkin Rehberler Yayın Kurulu Ankara 2003 975-690-083-7
İlaç Tedavi Kurulları Uygulama Kılavuzu Yayın Kurulu Ankara 2004 975-590-090-X
İlaç Tescili İçin Verilerin Korunması Trips Anlaşması Standartlarının Uygulanması Tercüme Editörleri Ankara 2004 929-162-011-6
Kamu Hastanelerinin Genel Verimliliğinin Değerlendirilmesi Yazarlar Ankara 2011 978-975-590-390-3
Mevcut Durum Raporu Okullarda Sağlık Eğitimi Hazırlayanlar Ankara 2005
National Household Survey 2003 Basic Findings Edited by Ankara 2006 975-590-199-X
OECD Sağlık Hesapları Sistemine Göre Türkiye Ulusal Sağlık Hesapları 1999-2000 Editörler Ankara 2004 975-590-109-4
Reçete Yazma Rehberi Tercüme Edenler Ankara 2003 975-757-202-41
Sağlık Birimlerinde İlaç Kullanımı Nasıl Araştırılır Yayın Kurulu Ankara 2004 975-590-086-1
Sağlık Hizmetlerinde Kapasite Planlama Editörler Ankara 2010 978-975-590-309-5
Sağlık Hizmetlerinde Okul Sağlığı Kitabı Editörler Ankara 2008 978-975-590-236-4
Sağlık İstatistikleri Yıllığı 2008 Editörler Ankara 2010 978-975-590-312-5
Sağlık İstatistikleri Yıllığı 2009 Editörler Ankara 2011 978-975-590-312-5
Sağlık İstatistikleri Yıllığı 2010 Editörler Ankara 2011 978-975-590-366-8
Sağlık Personeli Memnuniyeti Araştırması Yazarlar Ankara 2010 978-975-590-335-4
Sağlık Reformunun Doğru Yapılması Editörler Ankara 2010 978-975-590-308-8
Sağlık ve Aile Planlamasını Geliştirme Gereçleri Rehberi Yayın Kurulu Ankara 2003
Sağlıkta İnsan Kaynakları 2023 Vizyonu Editörler Ankara 2011 978-975-590-397-2
Sağlıkta İnsan Kaynakları Mevcut Durum Analizi Editörler Ankara 2007 978-975-590-235-7
Sağlıkta İnsan Kaynakları ve Politika Oluşturma Çalıştayı Editörler Ankara 2007 978-975-590-234-0
Temel Epidemiyoloji Editörler Ankara 2009 978-975-590-284-5
Toplumun Akılcı İlaç Kullanımına Bakışı Yazarlar Ankara 2011 978-975-590-394-1
Turkey Burden Of Disease Study Edited by Ankara 2006 975-590-198-1
Turkey Health Report Prepared By Ankara 2004 975-590-110-8
Turkey National Health Accounts 1999-2000 Based On OECD System of Health Accounts Edited by Ankara 2004 975-590-109-4
Turkey National Health Accounts Household Health Expenditures 2002-2003 Prepared By Ankara 2006 975-590-173-6
Turkish Health Sector Human Resources for Health Vision 2023 Edited by Ankara 2011 978-975-590-399-6
Türk Sağlık Sisteminde Kurum Dışından Hizmet Alımı Uygulamaları Yazarlar Ankara 2010 978-975-590-319-4
Türkiye Hastalık Yükü Çalışması Editörler Ankara 2006 975-590-198-1
Türkiye Ulusal Sağlık Hesapları Hane Halkı Sağlık Harcamaları 2002-2003 Hazırlayanlar Ankara 2006 975-590-173-6
Türkiyede Sağlığa Bakış 2007 Editörler Ankara 2007 978-975-590-224-1
Ulusal Bir İlaç Politikası Nasıl Geliştirilir ve Yürürlüğe Koyulur Yayın Kurulu Ankara 2004 975-590-085-3
Ulusal Hane Halkı Araştırması 2003 Temel Bulguları Editörler Ankara 2006 975-590-199-X
Ulusal İlaç Politikalarını İzlemek İçin Göstergeler Yayın Kurulu Ankara 2004 975-590-093-4
Yaralar Yayın Kurulu Ankara 2003 975-590-091-8