Kitap/Dergi AramaBasım Yılı :    Dili :

Eğiticilere Yönelik Reçete Yazma Rehberi

Kitap Adı : Eğiticilere Yönelik Reçete Yazma Rehberi

Yayımlayan Kurum : Hıfzıssıhha Mektebi Müdürlüğü

Basım Yeri : Ankara

Basım Tarihi : 2004

Dili : Türkçe-Tercüme

ISBN NO : 975-590-094-2


Yazar / Editörler

İçerik / Özet

Eğiticinin Reçete Yazma Rehberi, Reçete Yazma Rehberinin tamamlayıcı bir cildidir.Hedeflediği kitle mezuniyet öncesi dönemde tıp öğrencilerini eğitirken Rehberi kullanmak isteyen üniversite öğretim üyeleridir. Ana amaçlan Rehberin altında yatan eğitim yaklaşımını açıklamak; Rehber farmakoterapinin nasıl öğretileceğini açıklamak; öğrencilerin, eğiticilerin ve kursun değerlendirilmesi için pratik önerilerde bulunmak; ve probleme dayalı farmakoterapi eğitimini harekete geçirmek için gereken desteğe yardım etmektir.