Kitap/Dergi AramaBasım Yılı :    Dili :

Turkey National Health Accounts Household Health Expenditures 2002-2003

Kitap Adı : Turkey National Health Accounts Household Health Expenditures 2002-2003

Yayımlayan Kurum : Hıfzıssıhha Mektebi Müdürlüğü

Basım Yeri : Ankara

Basım Tarihi : 2006

Dili : İngilizce

ISBN NO : 975-590-173-6


Yazar / Editörler

İçerik / Özet

Bu kitapta, ilgili bütün taraflar için, sağlık sektöründeki aktörler ve bunların sağlık kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasına yönelik etkileşimlerine ilişkin bilgileri sağlayan Türkiye Ulusal Sağlık Hesapları Hanehalkı Sağlık Harcamaları başlıklı iki önemli araştırma yer almaktadır.