Kitap/Dergi AramaBasım Yılı :    Dili :

Turkey Burden Of Disease Study

Kitap Adı : Turkey Burden Of Disease Study

Yayımlayan Kurum : Hıfzıssıhha Mektebi Müdürlüğü

Basım Yeri : Ankara

Basım Tarihi : 2006

Dili : İngilizce

ISBN NO : 975-590-198-1


Yazar / Editörler

İçerik / Özet

Bu kitapta, Türkiye’de sağlık ve sağlık hizmetlerinin geliştirilmesini amaçlayan, Birinci Sağlık Projesiyle başlatılmış ve İkinci Sağlık Projesiyle devam ettirilen Sağlıkta Reform Faaliyetlerini desteklemek üzere tasarlanmış, yatırım öncesi faaliyetlerden biri olarak yaptırılan Hastalık Yükü Çalışması yer almaktadır.