Kitap/Dergi AramaBasım Yılı :    Dili :

Türkiye Hastalık Yükü Çalışması

Kitap Adı : Türkiye Hastalık Yükü Çalışması

Yayımlayan Kurum : Hıfzıssıhha Mektebi Müdürlüğü

Basım Yeri : Ankara

Basım Tarihi : 2006

Dili : Türkçe

ISBN NO : 975-590-198-1


Yazar / Editörler

İçerik / Özet

Bu çalışmanın temel hedefi Türkiyenin sağlık sektörü reformlarına politiklarına ve stratejilerine gelecek yüzyılda rehberlik etmek üzere açık ve objektif kriterler oluşturmak olup bu hedef için hastalık yükü, yaralanmalar ve önemli risk faktörlerinin kapsamlı bir değerlendirmesini gerçekleştirmek, sağlıkta ve sağlık sistemlerinin performasındaki gelişmeleri değerlendirmek için bir taban oluşturmak; rasyonel kaynak tahsisini desteklemek ve hizmet sağlamadaki eşitsizlikleri gidermek için duyulan ihtiyaçlar konusunda kapsamlı veriler sağlanması amaçlanmıştır.