Kitap/Dergi AramaBasım Yılı :    Dili :

National Household Survey 2003 Basic Findings

Kitap Adı : National Household Survey 2003 Basic Findings

Yayımlayan Kurum : Hıfzıssıhha Mektebi Müdürlüğü

Basım Yeri : Ankara

Basım Tarihi : 2006

Dili : İngilizce

ISBN NO : 975-590-199-X


Yazar / Editörler

İçerik / Özet

Hastalık yükü tahminlerinin yapılması için ölüm, hastalık, malullük ve sağlık durumu verilerine ihtiyaç duyulmaktadır. Hanehalkı Araştırmaları, epidemiyolojik hastalık ve ölüm verilerinin yetersiz ve gerekli bilgiyi sağlamaktan uzak olduğu durumlarda veri toplamak üzere kullanılan en yaygın yöntemler arasındadır. Bu kitapta, söz konusu verilerin toplanması için yapılan ve yaş gruplarına ve cinsiyete göre ulusal ve bölgesel çapta tahminleri sunan Ulusal Hanehalkı Araştırması yer almaktadır.