Kitap/Dergi AramaBasım Yılı :    Dili :

Ulusal Hane Halkı Araştırması 2003 Temel Bulguları

Kitap Adı : Ulusal Hane Halkı Araştırması 2003 Temel Bulguları

Yayımlayan Kurum : Hıfzıssıhha Mektebi Müdürlüğü

Basım Yeri : Ankara

Basım Tarihi : 2006

Dili : Türkçe

ISBN NO : 975-590-199-X


Yazar / Editörler

İçerik / Özet

Hanehalkı Araştırması ile; hastalık yükü ve maliyet etkililik tahminlerinde gerekli olabilecek veri ihtiyacını karşılamak üzere; hastalık, sakatlık ve sağlık durum değerlendirmelerinin yapılabilmesi ve mortalite verilerinin alınması için planlanan sözel otopsi çalışmasının yapılabilmesinin ön koşulu olan “son bir yılda” olan ölüm tespitlerinin yapılması amaçlanmıştır.