Kitap/Dergi AramaBasım Yılı :    Dili :

Türkiye Ulusal Sağlık Hesapları Hane Halkı Sağlık Harcamaları 2002-2003

Kitap Adı : Türkiye Ulusal Sağlık Hesapları Hane Halkı Sağlık Harcamaları 2002-2003

Yayımlayan Kurum : Hıfzıssıhha Mektebi Müdürlüğü

Basım Yeri : Ankara

Basım Tarihi : 2006

Dili : Türkçe

ISBN NO : 975-590-173-6


Yazar / Editörler

İçerik / Özet

Bu araştırmada, sağlığa finansman sağlayan ve sağlık hizmeti sunan tüm kamu, özel kurum ve kurulusların harcamaları, OECD sağlık hesapları sistemine uygun olarak toplanmış, ayrıntılı ve karşılaştırılabilir veriler elde edilmiştir.