Kitap/Dergi AramaBasım Yılı :    Dili :

Sağlıkta İnsan Kaynakları Mevcut Durum Analizi

Kitap Adı : Sağlıkta İnsan Kaynakları Mevcut Durum Analizi

Yayımlayan Kurum : Hıfzıssıhha Mektebi Müdürlüğü

Basım Yeri : Ankara

Basım Tarihi : 2007

Dili : Türkçe

ISBN NO : 978-975-590-235-7


Yazar / Editörler

İçerik / Özet

Bu rapor, Türkiyede sağlıkta insan kaynaklarına yönelik stratejik plan oluşturulması sürecine bilgi sağlamak amacıyla Türkiyede sağlıkta insan kaynaklarının sistematik bir analizini gerçekleştirmektedir. Analiz, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ile birlikte hazırlanmış olan Sağlıkta İnsan Kaynaklarının Finansmanı, Eğitimi ve Yönetimi Konusunda Stratejik Planlama Rehberine dayalı olarak yapılmıştır.