Kitap/Dergi AramaBasım Yılı :    Dili :

Sağlık İstatistikleri Yıllığı 2008

Kitap Adı : Sağlık İstatistikleri Yıllığı 2008

Yayımlayan Kurum : Hıfzıssıhha Mektebi Müdürlüğü

Basım Yeri : Ankara

Basım Tarihi : 2010

Dili : Türkçe

ISBN NO : 978-975-590-312-5


Yazar / Editörler

İçerik / Özet

Bu yıllık, sağlık istatistiklerinin ulusal ihtiyaçları karşılayacak şekilde uluslararası standartlara uygun olarak hazırlanabilmesi amacıyla Bakanlığımızın ilgili tüm birimlerinden temsilcilerin bulunduğu yönlendirici ve teknik komisyonlar kurularak Türkiye İstatistik Kurumu ile ortak yürütülen bazı çalışmalar doğrultusunda oluşturulmuş olup, Bakanlığımızın ilgili tüm birimlerinin verileri, uluslararasıstandartlardaki göstergelere dönüştürülerek tek bir yerde toplanmıştır.