Kitap/Dergi AramaBasım Yılı :    Dili :

Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinde Hasta Memnuniyeti Araştırma Raporu

Kitap Adı : Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinde Hasta Memnuniyeti Araştırma Raporu

Yayımlayan Kurum : Hıfzıssıhha Mektebi Müdürlüğü

Basım Yeri : Ankara

Basım Tarihi : 2010

Dili : Türkçe

ISBN NO : 978-975-590-334-7


Yazar / Editörler

İçerik / Özet

Birinci basamak sağlık hizmetlerindeki hasta memnuniyetini ortaya koyan bu araştırma ile, birinci basamak sağlık hizmetlerinin kalitesinin, aile hekimliğine geçilen iller ile aile hekimliğine geçilmeyen illerdeki hastalar tarafından nasıl algılandığının ortaya konması amaçlanmaktadır.