Kitap/Dergi AramaBasım Yılı :    Dili :

Sağlık İstatistikleri Yıllığı 2009

Kitap Adı : Sağlık İstatistikleri Yıllığı 2009

Yayımlayan Kurum : Hıfzıssıhha Mektebi Müdürlüğü

Basım Yeri : Ankara

Basım Tarihi : 2011

Dili : Türkçe

ISBN NO : 978-975-590-312-5


Yazar / Editörler

İçerik / Özet

Bu çalışma, genel demografik göstergeler başta olmak üzere mortalite, morbidite, risk faktörleri, hastalıkların önlenmesi, sağlığın korunması, sağlık hizmeti verilen kurumların altyapıları, sağlıkta insan kaynakları, sağlık ekonomisi ve finansmanı alanlarındaki göstergeleri ile yol gösterici olmakta ve sağlık hizmetlerine farklı bir bakış açısı getirmektedir.