Kitap/Dergi AramaBasım Yılı :    Dili :

Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinde Hasta Memnuniyeti 2011

Kitap Adı : Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinde Hasta Memnuniyeti 2011

Yayımlayan Kurum : Hıfzıssıhha Mektebi Müdürlüğü

Basım Yeri : Ankara

Basım Tarihi : 2011

Dili : Türkçe

ISBN NO : 978-975-590-389-7


Yazar / Editörler

İçerik / Özet

Birinci basamak sağlık hizmetlerindeki hasta memnuniyetini ortaya koyan bu araştırma ile, birinci basamak sağlık hizmetlerinin kalitesinin, eskiden beri aile hekimliği uygulaması olan iller ile aile hekimliğine yeni geçmiş illerdeki hastalar tarafından nasıl algılandığının ortaya konması amaçlanmaktadır.Bu çalışmada birinci basamak sağlık hizmetlerinden yararlanan vatandaşların memnuniyet ve memnuniyetsizlikleri ölçülerek il, coğrafi bölgeler ve İBBS-1 bölgeleri bazında da sonuçlar ortaya konmuştur. 2010 yılında yapılan çalışmadan elde edilen bulgular ile 2011 yılı çalışması arasında karşılaştırmalar yapılmış ve bu süreç içindeki gelişmeler ortaya çıkarılmıştır.