Kitap/Dergi AramaBasım Yılı :    Dili :

Türkiye de Obezite Cerrahisinin Obezite Tedavisindeki Yeri

Kitap Adı : Türkiye de Obezite Cerrahisinin Obezite Tedavisindeki Yeri

Yayımlayan Kurum : Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü

Basım Yeri : Ankara

Basım Tarihi : 2014

Dili : Türkçe

ISBN NO : 978-975-590-500-6


Yazar / Editörler

İçerik / Özet

“Türkiye’de Obezite Cerrahisinin Obezite Tedavisindeki Yeri” konulu Sağlık Teknolojisi Değerlendirme (STD) çalışması, ülkemizin çok yönlü ve çok paydaşlı olarak yürütülen ilk STD çalışması olup SAGEM Sağlık Teknolojisi Değerlendirme Daire Başkanlığı tarafından gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın amacı, obezite cerrahisinin ülkemizdeki durumunu,  Sağlık problemi ve teknolojinin mevcut kullanımı,  Teknolojinin tanımı ve teknik özellikleri,  Klinik etkililik,  Güvenlik,  Maliyetler ve ekonomik değerlendirme,  Organizasyonel yönler,  Etik yönler,  Sosyal yönler,  Yasal yönler, alt başlıklarında inceleyerek, politika yapıcılar ve karar vericiler için çok yönlü ve kanıta dayalı bir STD raporu oluşturmaktır. Çalışma, EUnetHTA’nın Tıbbi ve Cerrahi Müdahaleler için HTA Ana Model Başvurusu Değerlendirme Bileşeni formatıyla Şubat 2013 tarihinde başlamış, 15(onbeş ) ay sürmüş ve Nisan 2014’de tamamlanmıştır.