Kitap/Dergi AramaBasım Yılı :    Dili :

Kitap/Dergi Listesi

Kitap Adı ↑↓ Basım Yeri ↑↓ Basım Tarihi ↑↓ ISBN NO ↑↓
21 Hedefte Türkiye Sağlıkta Gelecek Ankara 2007 978-975-590-227-2
Akılcı İlaç Kullanımı Konusunda Halk Eğitimi Ankara 2004 975-590-087-X
Ankara İlinde İlkokul 1.Sınıf Öğrencilerinde Gözde Kırma Kusurları Sıklığının Tespit Edilmesi Araştırması Ankara 2014 978-975-590-481-8
Avrupa'da Sağlıkta İnsan Kaynakları Ankara 2011 978-975-590-395-8
Birinci Basamağa Yönelik Tanı ve Tedavi Rehberleri 2003 Ankara 2003 975-590-078-0
Birinci Basamağa Yönelik Zehirlenmeler Tanı ve Tedavi Rehberleri 2007 Ankara 2007 978-975-590-228-9
Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinde Hasta Memnuniyeti 2011 Ankara 2011 978-975-590-389-7
Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinde Hasta Memnuniyeti 2012 Ankara 2014 978-975-590-482-5
Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinde Hasta Memnuniyeti Araştırma Raporu Ankara 2010 978-975-590-334-7
Birinci Basamakta Akılcı Reçete Yazımı Ankara 2011 978-975-590-400-9
Efficiency Measurement and Evaluation in Turkish Hospitals Ankara 2011 978-975-590-390-3
Eğiticilere Yönelik Reçete Yazma Rehberi Ankara 2004 975-590-094-2
Farmasötik Sektöründe Kamu ve Özel Sektörün Rolü Ankara 2003 975-590-089-6
Gelişmekte Olan Ülkelerde Halk Sağlığı Konularını Patent Mevzuatı ile Bütünleştirme Ankara 2004 929-162-012-2
Genel Dosya Planı Ankara 2006
Halk Sağlığı Sürveyansı Araç Kiti Ankara 2009 978-975-590-281-4
Health Statistics Yearbook 2012 Ankara 2013 978-975-590-472-6
Health Statistics Yearbook 2013 Ankara 2014 978-975-590-509-9
Health Statistics Yearbook 2011 Ankara 2012 978-975-590-426-6
Health Statistics Yearbook 2014 Ankara 2015 978-975-590-578-5
Health Statistics Yearbook 2015 Ankara 2016 978-975-590-626-3
Health Transformation Programme Ankara
Hekimlerin Akılcı İlaç Kullanımına Bakışı Ankara 2011 978-975-590-396-5
Hekimlerin Akılcı Reçeteleme Yaklaşımı Ankara 2011 978-975-590-398-9
İlaç Bağışlarına İlişkin Rehberler Ankara 2003 975-690-083-7
İlaç Tedavi Kurulları Uygulama Kılavuzu Ankara 2004 975-590-090-X
İlaç Tescili İçin Verilerin Korunması Trips Anlaşması Standartlarının Uygulanması Ankara 2004 929-162-011-6
İshalli Hastalıkların Kontrolü Programı ve İshal Modül Eğitimi Katılımcı Kitabı Ankara 2003
Kamu Hastanelerinin Genel Verimliliğinin Değerlendirilmesi Ankara 2011 978-975-590-390-3
Malign Plevral Mezotelyoma Türkiye Standartlar Rehberi ESOGÜ Akciğer ve Plevra Kanserleri Uygulama Araştırma Merkezi 2014 978-605-9975-00-1
Mevcut Durum Raporu Okullarda Sağlık Eğitimi Ankara 2005
National Household Survey 2003 Basic Findings Ankara 2006 975-590-199-X
OECD Sağlık Hesapları Sistemine Göre Türkiye Ulusal Sağlık Hesapları 1999-2000 Ankara 2004 975-590-109-4
Reçete Yazma Rehberi Ankara 2003 975-757-202-41
Sağlık Birimlerinde İlaç Kullanımı Nasıl Araştırılır Ankara 2004 975-590-086-1
Sağlık Hizmetlerinde Kapasite Planlama Ankara 2010 978-975-590-309-5
Sağlık Hizmetlerinde Okul Sağlığı Kitabı Ankara 2008 978-975-590-236-4
Sağlık İstatistikleri Yıllığı 2008 Ankara 2010 978-975-590-312-5
Sağlık İstatistikleri Yıllığı 2009 Ankara 2011 978-975-590-312-5
Sağlık İstatistikleri Yıllığı 2010 Ankara 2011 978-975-590-366-8
Sağlık İstatistikleri Yıllığı 2011 Ankara 2012 978-975-590-425-2
Sağlık İstatistikleri Yıllığı 2012 Ankara 2013 978-975-590-471-9
Sağlık İstatistikleri Yıllığı 2013 Ankara 2014 978-975-590-508-2
Sağlık İstatistikleri Yıllığı 2014 Ankara 2015 978-975-590-579-2
Sağlık İstatistikleri Yıllığı 2015 Ankara 2016 978-975-590-627-0
Sağlık Personeli Memnuniyeti Araştırması Ankara 2010 978-975-590-335-4
Sağlık Reformunun Doğru Yapılması Ankara 2010 978-975-590-308-8
Sağlık ve Aile Planlamasını Geliştirme Gereçleri Rehberi Ankara 2003
Sağlıkta İnsan Kaynakları 2023 Vizyonu Ankara 2011 978-975-590-397-2
Sağlıkta İnsan Kaynakları Mevcut Durum Analizi Ankara 2007 978-975-590-235-7
Sağlıkta İnsan Kaynakları ve Politika Oluşturma Çalıştayı Ankara 2007 978-975-590-234-0
Temel Epidemiyoloji Ankara 2009 978-975-590-284-5
Toplumda İlaç Kullanımı Nasıl Araştırılır Ankara 2003 975-590-088-8
Toplumun Akılcı İlaç Kullanımına Bakışı Ankara 2011 978-975-590-394-1
Turkey Burden Of Disease Study Ankara 2006 975-590-198-1
Turkey Health Report Ankara 2004 975-590-110-8
Turkey National Health Accounts 1999-2000 Based On OECD System of Health Accounts Ankara 2004 975-590-109-4
Turkey National Health Accounts Household Health Expenditures 2002-2003 Ankara 2006 975-590-173-6
Turkish Health Sector Human Resources for Health Vision 2023 Ankara 2011 978-975-590-399-6
Türk Sağlık Sisteminde Kurum Dışından Hizmet Alımı Uygulamaları Ankara 2010 978-975-590-319-4
Türkiye Beslenme ve Sağlık Araştırması 2010 Ankara 2014 978-975-590-483-2
Türkiye de Obezite Cerrahisinin Obezite Tedavisindeki Yeri Ankara 2014 978-975-590-500-6
Türkiye Hastalık Yükü Çalışması Ankara 2006 975-590-198-1
Türkiye Sağlık Sistemi Performans Değerlendirmesi 2011 Ankara 2012 978-975-590-429-0
Türkiye Ulusal Sağlık Hesapları Hane Halkı Sağlık Harcamaları 2002-2003 Ankara 2006 975-590-173-6
Türkiyede Sağlığa Bakış 2007 Ankara 2007 978-975-590-224-1
Ulusal Bir İlaç Politikası Nasıl Geliştirilir ve Yürürlüğe Koyulur Ankara 2004 975-590-085-3
Ulusal Hane Halkı Araştırması 2003 Temel Bulguları Ankara 2006 975-590-199-X
Ulusal İlaç Politikalarını İzlemek İçin Göstergeler Ankara 2004 975-590-093-4
Yaralar Ankara 2003 975-590-091-8